teksten met piramidestructuur

Wanneer je problemen hebt met je teksten lezersgericht maken, dan kun je eenvoudig je vaardigheden verbeteren door de piramidemethode aan te leren. Piramideschrijven is gebaseerd op het inrichtings- en onderzoeksmodel Pyramid Principle dat door de Amerikaanse taalkundige Barbara Minto ontwikkeld is. Deze methode is zeer succesvol gebleken gezien het zorgt voor bondige en lezersgerichte tekstdocumenten. Zo krijgen de lezers duidelijke teksten zonder onnodig veel woorden. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij piramideschrijven. Elke tekst wordt gezien als een optelsom van de antwoorden op alle mogelijke lezersvragen. Deze lezersvragen moeten onderzocht worden en vervolgens gerangschikt worden volgens dalende belangwekkende factoren.

Hoe kun je de piramidemethode aanleren?

De piramidemethode is een manier van logisch teksten structureren die je helpt om tijdens het schrijven onderscheid te maken tussen hoofdzaken en bijzaken. Met het aanleren van dit principe voorkom je dat je te veel afwijkt van de kern van het verhaal in je geschreven teksten. Het piramideprincipe is dan ook geen taalkundig trucje maar leert je een kernachtige structuur in je teksten bieden. Zo wordt het belangrijkste altijd eerst vermeld waarbij de uitgebreide informatie in de laag erboven vermeld wordt als een onderbouwing, uitwerking of nuancering. Iedere informatie laag is dan opgebouwd volgens dit principe waardoor iedere gelaagdheid van beknopte informatie tot uitgebreidere informatie leidt. Dit principe dient dus toegepast te worden op ieder niveau van je tekst. Zo kun je in zijn geheel voor het piramideprincipe kiezen maar ook per hoofdstuk, paragraaf en alinea.

een tekst met een piramidestructuur

Waarom is de piramidestructuur belangrijk?

Wanneer je het piramideprincipe goed onder de knie hebt, kun je helder en direct je boodschappen tekstueel presenteren aan je lezers waarbij overbodige informatie buiten beschouwing wordt gelaten. Teksten die opgebouwd zijn volgens de piramidemethode stellen de lezer in staat zodanig door de tekst te gaan dat deze binnen enkele stappen kan selecteren waarover hij of zij meer zou willen lezen. Teksten die geschreven zijn aan de hand van het piramideprincipe zijn lezersgerichte teksten en beschikken over grote overtuigingskracht.

Een training volgen

Trainingen in piramideschrijven worden zowel online als fysiek aangeboden. Vaak liggen de prijzen van de onlinetrainingen iets lager dan de prijzen van de fysieke trainingen. De online trainingen kunnen overal vandaan gevolgd worden en bieden de mogelijkheid om volledig zelfstandig te leren. Beide cursusvormen leert je de piramidestructuur toepassen op jouw geschreven teksten. Zo leer je een heldere kennisboodschap vaststellen en leer je op effectieve wijze te argumenteren en te overtuigen.

Daarnaast zal je altijd feedback ontvangen van een professionele trainer, waardoor je gegarandeerd bent van vooruitgang en effectief leren. De online cursussen vragen ongeveer tien uur zelfstudie en vier feedbackmomenten van een trainer. De fysieke trainingen duren doorgaans twee volle dagen en zijn beschikbaar op verschillende locaties door heel Nederland. De grootte van de cursusgroepen is normaal gesproken niet groter dan tien personen. Vaak wordt je gevraagd een geschreven tekst vooraf in te sturen zodat de begeleider het lesprogramma goed op de behoeften van de deelnemers kan afstemmen.