ictspecialist

Het is geen geheim dat er een tekort aan personeel is in de Nederlandse ICT-sector. Ongeveer een kwart van de Nederlandse werkvloeren komt handen tekort op de ICT-afdeling. De oplossing hiervoor is even simpel als doeltreffend. Het inhuren van ICT-personeel van buitenaf wordt steeds populairder. Er zijn verschillende landen in Europa, Azië en Afrika waar een bloeiende markt is als het gaat om het aanleveren van kenners van ICT die de gaten in de Nederlandse sector kunnen opvullen. Steeds meer bedrijven zetten deze stap dan ook omdat zij op die manier de oplossing voor hun problemen vinden.

Meer en meer tekorten

Hoewel er steeds meer inhuur van buitenaf plaatsvindt, is de groei van het tekort nog altijd niet gestuit. In recente jaren bleek per jaar vijf procent meer personeel nodig dan er gevonden kon worden. Daardoor is er inmiddels een tekort van zo’n vijfentwintig procent ontstaan in de sector. Vooral in de afgelopen jaren, door toedoen van de aantrekkende economie, is het aantal handen dat nodig is in de ICT-branche snel toegenomen. Dit komt vooral omdat de vraag naar de diensten die bedrijven leveren ook sterk groeit. De afdelingen worden dus simpelweg steeds groter waardoor snel personeel gewenst is. Bent u op zoek naar echte IT specialist, of bent u benieuwd naar hoe een IT bedrijf dit soort taken op pakt? Kijk dan eens bij ICT bedrijf Managed-IT.

 

Groei in andere landen

Juist door de tekorten zijn in andere landen sterke groeicijfers in het exporteren van ICT-diensten waarneembaar. In Letland is bijvoorbeeld een jaarlijkse groei van bijna twintig procent waarneembaar. In dat land is de branche zelfs hard op weg één van de grootste van het land te worden. Het is inmiddels al een grotere sector dan de nationale spoorwegen. Het is zelfs zo dat zelfs in deze landen de rek er al langzaam uit begint te raken. Door de vraag die groeit in westerse landen zoals Nederland gebeurt immers hetzelfde in andere landen. De vraag wordt immers doorgeschoven.

 

Zelf opleiden

Een andere oplossing die gekozen wordt is het zelf opleiden van ICT-personeel. Aan de hand van de specialisten die reeds in dienst zijn kiezen steeds meer bedrijven ervoor om eigen cursussen op te zetten om zo ander personeel bij te scholen of om te scholen. In sommige gevallen wordt er zelfs voor gekozen om nieuw personeel aan te trekken met de belofte dat zij deze omscholing kunnen volgen. Op die manier moet een deel van de snelgroeiende vraag worden voldaan. Dit is echter geen gemakkelijke opgave omdat de omscholing naast het werkpakket komt te staan en daardoor dus veel tijd kost.

 

Belangrijke taak

Hoewel de ICT-sector allang één van de belangrijkste takken van de wereldwijde economie is geworden, zal het belang de komende jaren alleen maar nog groter worden. De westerse landen zijn zich hier dan ook van bewust. Veel bedrijven en overheden dringen er op aan om de sector, en vooral de scholing, te blijven ontwikkelen. Dit is nodig om niet achterop te raken bij andere landen waar de ICT wel sterk groeit. De ontwikkelingen volgen elkaar immers zo snel op dat een kleine achterstand al snel kan oplopen tot een flink gat dat niet meer te overbruggen is. Dit moet voorkomen worden.

 

Veel kansen

De positieve kant van al deze ontwikkelingen is dat er daardoor dus ook veel kansen liggen voor werkzoekenden en de jeugd. In deze branche zal ook de komende jaren zeer veel werkgelegenheid blijven. De nieuwe banen zullen blijven ontstaan en ook komt het moment steeds dichterbij dat de eerste ICT-professionals die enkele decennia geleden in dienst traden bij hun pensioengerechtigde leeftijd aankomen. Daardoor is het dus zeer goed mogelijk om in deze branche aan het werk te komen voor een zeer grote en diverse groep werkenden. Ook zal dit in de komende jaren nog het geval blijven.